Generalforsamling 2022

 

 

Referat fra generalforsamling d. 22. februar 2022, Arup-Amtoft Beboerforening.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med gældende regler. Dirrigent – Ole Ingvartsen, referent – Joan, stemmetæller – Klaus og Ole.

 

Formandens beretning

 

Der var nedgang i medlemstal sidste år.

Vi takker for de frivillige der hjælper os, såsom Solvej der assisterer med nøgleudlevring mm., og Frede som sørger for hjemmesiden.

Huset havde 18 udlejninger sidste år.

Folk har været gode til at bakke op om de arrangementer som vi afholdt det sidste år, både til Sct. Hans, fællesspisning og julefrokosten.

Vores præmiewhist hold er startet stille og roligt ud efter coronaen. Men der er ikke så mange med mere, og det er på en trist baggrund, idet flere af deltagerne desværre er gået bort.

Der er stadig et fast mande-madhold på 10 deltagere, og der er muligvis et yngre mande-madhold på vej til efteråret.

Anskaffelser sidste år blev til en robotplæneklipper samt en ny varmepumpe i køkkenet.

 

Kassérens beretning

 

Indtægter:
Der er et lille overskud for sidste år genereret ved især julefrokosten, herudover Sct. Hans, fællesspisning og reklameskiltene.

Hertil søgte vi Thisted Forsikring om tilskud ift. tabt lejeindtægt, - og her blev vi venligt begunstiget med 10.000 kr.

Udgifter:
Beboerforeningen har sponsoreret et tilskud til sommerhusområdets hjertestarter. Hertil har vi haft udgifter til såning af græs, reparationer/service.

Differencen i lejeindtægt ml. sidste år og forrige år er ca. 10.000,-. Men reelt er differencen på ca. 25.000,- ml. sidste år og fra før coronaen.

På valg til bestyrelsen

I år var Karlo, Johanne og Klaus på valg, og Karlo og Johanne fortsatte i bestyrelsen. Klaus takkede af som og nyt bestyrelsesmedlem blev Tom Styrup. Som 1. suppleant blev Alice Strange valgt, og Ole fortsatte som 2. suppleant.

 

Valg af revisor

Anni Frost var på valg og fortsætter som revisor.

 

Fastsættelse af kontingent

Kontingent fortsætter som det er.

 

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag forud for generalforsamlingen.

 

Eventuelt

Bestyrelsen fik ros for den flotte julefrokost, der var gjort meget ud af det og – med det kanongode liveband ’Tears for Beers’, som fik folk på dansegulvet, blev det en brag af en fest.

Vi takker for de rosende ord og ,,,,,,her vil vi oplyse at datoen for julefrokost i år bliver d. 12. november og det er samme band der spiller, så I kan roligt sætte kryds i kalenderen.

Vi fik også ros for at rengøringen er blevet obligatorisk, det gør at huset altid er i orden når man lejer det.

Vi fik også ros for istandsættelsen, som også gør at man har lyst til at leje huset.

Endelig fik vi – eller rettere sagt Frede ros for hjemmesiden!

 

På gensyn til næste års generalforsamling.