Bestyrelse

Formand :
Karlo Bundgaard, tlf. 97993650/23252866
Mail: k-bundgaard@mail.tele.dk

Næstformand:
Ulrik Poulsen, tlf. 23656103
Mail: ulrik.poulsen@live.dk

Kasserer:
Nanna Hjelmar, tlf. 20210004
Mail: nannahjelmar@gmail.com / arupbeboerforening@gmail.com

Sekretær:

Øvrige medlemmer:
Tom Styrup
Else Nielsen
Johanne Kristensen
Ole Sand

Suppleanter:
Ole poulsen
Jeanne Bredesen

Udlejning:
Kirsten Østergaard Bliksted, tlf. 24641625
Mail: pbliksted@get2net.dk

 

SHØ (Støtteforeningen Hannæs Østerild)
Repræsentant for Arup beboerforening:
Karlo Bundgaard