Generalforsamling 2020

 

 

Generalforsamtling den 25. februar 2020

 

1)      Dirigent var Ole Ingvartsen, som konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig idet den var annonceret rettidigt.

2)      Referent: Joan.

3)      Stemmetællere: Klaus og Per.

4)      Formandens beretning: Huset har været lejet pænt ud, 32 gange i 2019. Vi har ændret rengøringen ved udlejning af huset til obligatorisk rengøring, og det har vi fået positive tilbagemeldinger på.

Fællesspisningen i marts og i november var en succes, og derfor fortsætter vi med disse arrangementer. Sommerfesten derimod var vi nød til at aflyse grundet for få tilmeldinger. Vores Sct. Hansbål var velbesøgt og efterfølgende var der også en del som blev til kaffe og kage, og marsmellovs – alt sammen blev nydt til levende musik – vi takker både musikanterne, og John og Laila for lån af huset.

Vi takker Solvej for at hun vil stå for udlejningen af huset, Svend Erik og Egon for græsslåningen, samt Frede for at han vil stå for IT delen.

5)      Årsregnskabet blev godkendt.

6)      Valg til bestyrelsen: På genvalg var Karlo Bundgaard, Johanne Kristensen og Jeanne Bredesen – som alle blev genvalgt.

7)      Ole Poulsen og Klaus Kjeldtoft blev også genvalgt som suppleanter.

8)      Valg af revisorer: Anni Frost og Strange Skriver.

9)      Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev godkendt.