Generalforsamling 2019

 

Referat fra generalforsamling d. 21. februar 2019, Arup beboerforening.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i overensstemmelse med gældende regler. Dirigent - Frede, referent – Joan, stemmetæller – Bent og Egon.

 

 

 

Beretning ved formand Karlo Bundgaard:

 

Medlemstallet er desværre faldet, for to år siden var der 249 medlemmer, som bakkede op om beboerhuset, nu er vi 205 medlemmer. Vi kan dog konstatere at udlejningen er rigtig god, sidste år var det bedste år vi har haft længe.

 

Det er stadig Solvej som står for udlejningen. Ligesom vi trækker på Fredes It kundskaber når det gælder drift af hjemmeside, info om bogbus mm. Der er nye regler omkring rengøring i forbindelse med leje af beboerhuset, for at gøre det nemmere ift. ensartetheden omkring rengøring, har vi besluttet at det ikke længere er muligt at gøre rent selv.

 

Havneudvidelsen ser ud til at blive til noget, ud af fire mulige udvidelser er den ene blevet valgt, det er den som forlænger havnebassinet ud i fjorden. En anden god nyhed, er at det også ser ud til at det ny lægehus og sundhedshus bliver til noget.

 

Bosætningsplanerne, som der er et udvalg der har arbejdet på, er desværre ikke kommet videre idet kommunen ikke har villet gå ind i det.

 

Som I nok har set, har vi fået en ny legeplads til 250.000,- Vi holder en indvielse i foråret.

 

 

 

Dette sørger Arup Beboerhus for:

 

(sæt kryds i kalenderen)

 

Fællesspisning - som løber af stablen her d. 26. marts!

 

Indvielse af vores nye legeplads på havnen, lørdag d. 4. maj. Opslag med nærmere beskrivelse kommer på facebook senere.

 

Familiedag med fællesspisning, d. 2. juni - ved beboerhuset. Annonceres senere.

 

Skt. Hans ved bålpladsen.

 

julefrokost i beboerhuset – som i år vil være d. 30. november.

 

Hertil kommer det som beboerhuset bruges til: Madklub for mænd, gymnastik, strikkeklub, præmiewhist og legestue.

 

Det skal dog bemærkes at ’besøgstallet’ til præmiewhist har været svigtende grundet en populær tv-serie mandag aften. Vi håber på at kortspillerne vender stærkt tilbage igen!

 

Julefrokosten var heller ikke så velbesøgt i år som tidligere, men vi håber på flere næste år, da vi syntes at vi har et godt arrangement!

 

Og når vi er ved det, så har fællesspisningen heller ikke været så godt besøgt som det plejer, vi vil derfor gerne opfordre til at benytte jer af dette gode tilbud, - det er noget vi arrangerer for at støtte det sociale sammenhold i byen (og ikke for økonomiens skyld). Det er et hyggeligt arrangement, hvor man bare behøver at komme og nyde maden, kaffe og hjemme kager – og så kan man bare liste af, - for vi tager opvasken!

 

Vi står også for at pleje området ved søen, det er godt nok kommunens sø, men de vil ikke gå ind i plejen af søen og området, eller for den sags skyld oprensning af søen. Der er strenge regler for hvad man må gøre. Det vil blive rigtigt dyrt, fx at få foretaget jordbundsanalyser, at grave søen op og deponere jorden, og man må heller ikke dænge den til. Det betyder at vi ikke vil ændre noget ved søen som det er nu. Klaus har gjort en stor indsats ift. at holde sivene nede, og har stået for at slå græsset, sammen med Ulrik.

 

Der har været efterspørgsel efter bogbussen, og derfor har vi taget initiativ til at bogbussen kommer forbi Amtoft på udvalgte fredage. Men det skal understreges at det bliver de kun ved med, hvis vi sørger for at bruge tilbuddet. Bogbussen kommer med ca. en måneds mellemrum og det annonceres altid på facebook, samt hos købmanden.

 

Vi har også haft en arbejdsdag i og omkring beboerhuset, med ekstra rengøring, fået fixet ting og indkøbt nyt, fx emhætte, udsugning, nyt køleskab, flis ved planterne mm.

 

I indeværende år har vi besluttet at få lavet et nyt el-system i beboerhuset.

 

Det er ligeledes beboerhuset som har stillet en bankgaranti til rådighed for købmanden, så det blev muliggjort at afhente receptpligtig medicin der.

 

Valg til bestyrelsen:

 

Lene og Klaus forlader bestyrelsen, derfor skulle der vælges to nye til bestyrelsen og vi byder de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen: Nanna Hjelmar og Else Nielsen! Som 1. suppleant blev Ole Poulsen valgt, og som 2. suppleant Klaus Kjeldtoft.

 

Tak til Lene og til Klaus for deres store og stabile indsats i bestyrelsen.

 

Kontingent:Uændret kontingent er vedtaget.

 

Vi vil gerne takke for den hjælp vi har fået:

 

I forbindelse med afholdelse af Skt. Hans takker vi John og Laila!

 

Tak til Svend Erik, Egon og Ole for græsslåning!

 

Tak til Solvej for arbejdet med udlejningen!

 

Tak til revisorerne, Strange og Anni.

 

Sluttelig tak til Frede med hjemmesiden, facebook og opdatering af info.